top of page

Szalakóta félék

A szalakótaalakúak (Coraciiformes) a madarak (Aves) osztályának egyik rendje, amelybe a nevet adó szalakóták, valamint a gyurgyalagok és jégmadarak tartoznak.

Az idetartozó madarak többsége nagyon színes tollazattal bír. Többségüknek három ujja előre-, míg egy hátramutat. A 3. és 4. ujjak a tövüknél össze vannak forrva. Sok jégmadár esetében e két ujjból az egyik hiányzik.

E madárrend fajainak a többsége óvilági elterjedésű, csak a todik, a motmotok és néhány jégmadár található meg Amerikákban.

bottom of page